Politisk uenighet om pels

Pelsdyrnæringen i Norge møter stadig mer motstand. Nå er det også stor politisk uenighet om hva man skal gjøre med oppdretten.

I dag finnes det omtrent 300 pelsdyrfarmer i Norge med rundt 1 million pelsdyr totalt. Behandlingen av disse dyrene er kjent for å være dårlig og dyrene tilbringer livet i alt for små metallbur frem til de ender opp som kåper og lignende. Forholdene til disse dyrene er svært dårlige og det kommer stadig frem sjokkbilder av rovdyrene med blant annet avgnagde ben og blodige kroppsdeler.

I 2003 gikk det daværende stortinget (Venstre, Høyre og KrF) inn for at pelsdyrnæringen skulle få en frist på 10 år til å rydde opp. Men om ting ikke ble forbedret skulle næringen avvikles. I 2009 lovet Senterpartiet at statsstøtten skulle kuttes om farmene ikke bedret seg. Men dette ble gjentatt i 2010 av landbruksministeren uten at noe ble gjort. I 2010 varslet også arbeiderpartiets talsmann for næringspolitikk, at farmene ville bli avviklet hvis ikke forholdene forbedret seg på et halv år. Men i stedet for forbedring, ble det en dramatisk økning av svært alvorlige lovbrudd på pelsfarmene i 2010 og 2011.

Nå er det kamp mellom partiene om hva som skal bli gjort med pelsdyrnæringen. SV, Venstre og Arbeiderpartiet ønsker avvikling. Senterpartiet støtter næringen og mener at næringene har i løpet av de tre siste årene bidratt positivt med å skjerpe kravene for pelsdyroppdrett. Partiet Høyre støtter og har tillit til pelsnæringen. FRP har i det siste ikke  uttalt seg om emnet, men det er tidligere kjent at partiet støtter oppdretten. Samtidig ønsker FRP at statsstøtten til næringene gradvis bør avvikles. Også Krf har ikke uttalt seg noe om de siste lovbruddene i pelsdyroppdrettet, tidligere har de heller ikke vist helt klart om de for eller mot næringen.

Nye sjokkerende bilder fra farmer i Norge viser lidende dyr og uakseptable forhold. Dette, til tross for 10 år med løfter om bedring. Nå mener blant andre SV at nok er nok.

Partiet SV har derfor nylig gått ut med et forslag om at all etablering av nye pelsfarmer skal være forbudt fra 2015. Videre foreslår de at alle farmene skal med en gradvis avtrapping være lagt ned innen 2019. Om det fortsatt gjenstår farmer i Norge etter 2019 forslår SV at disse skal legges ned med tvang.

Kilder:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10062624&fb_comment_id=fbc_366552913430975_2332920_366604940092439

http://www.dyrevern.no/artikler/nyheter_om_pels/politisk_kamp_om_pels

http://sv.no/Forside/Siste-nytt/Nyhetsarkiv/SV-vil-avvikle-pelsoppdrett

http://www.dyrevern.no/artikler/nyheter_om_pels/vi_krever_avvikling_av_pels_na

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: