Genene kan endres av livsstil

 Forskning viser at en sunn livsstil kan ”skru på” gener som er forebyggende mot sykdommer, og at en dårlig livsstil kan ”skru dem av”.

Genene våre kan sammenlignes med en lysbryter. En god og sunn livsstil med et godt kosthold og regelmessig mosjon vil ha en positiv effekt på genene. Den sunne livsstilen kan ”skru på” gener som kan forebygge en rekke sykdommer deriblant kreft. På den andre siden vil en dårlig livsstil ha motsatt effekt. Dårlige matvaner og kosthold samt lite mosjon kan føre til at forebyggende gener vil bli ”slått av”. Denne negative virkningen på genene vil øke risikoen for å bli utsatt for forskjellige typer sykdommer.

Arv og miljø er to sentrale faktorer som bestemmer egenskapene våre. Det er bevist at to personer med nøyaktig det samme arvestoffet, kan med tiden bli svært forskjellige. Ulik livsstil hos et tvillingpar kan derfor forklare hvorfor den ene tvillingen kan få kreft, og den andre ikke. Arvestoffet til disse tvillingene er eksakt det samme, men på grunn av et ulikt miljø og livsstil kan den ene med dårligere kosthold og mosjon deaktivere de genene som forebygger kreft.

En sunn livsstil er ikke bare bra for den enkelte, det kan også utgjøre en forskjell for etterkommere. Forskning viser nemlig at livsstil som har påvirket om genene er aktive eller passive, kan gå i arv helt ned til tre-fire generasjoner.

Genene tilpasser seg livsførselen vår. Disse genene vil gå i arv til etterkommere for å gjøre dem bedre rustet og forberedt til å møte livets utfordringer. Vinteren 1994/95 under den andre verdenskrig, var det en generasjon med nederlendere som sultet. De fikk barn som hadde lett for å legge på seg, de var kortere og mer disponert for diabetes enn normalen. Disse barna ble forberedt på et liv uten tilstrekkelig med mat på grunn av at genene og arvematerialet fra foreldrene ble endret med deres levekår.

I dag er det mange ikke-røykere som får lungekreft. Dette kan skyldes at de kanskje hadde besteforeldre som var storrøykere. Røykevanene til besteforeldrene har da ført til at genene som har beskyttet dem mot lungekreft har blitt slått av og gått i arv til barn og barnebarn. Etterkommerne til røykerne vil da bli disponert for krefttypen.

Det positive med denne genetiske lysbryteren er at det er mulig og skru på et gen som  har blitt skrudd av. Dette kan gjøres med at en endrer kostholdet og øker mengden med fysisk aktivitet. Det er for eksempel bevist at en person kan skru på gener igjen som forebygger svulstvekst med hjelp av et sunnere kosthold og mer mosjon.

Det er veldig viktig å ha et balansert og godt variert kosthold, samt trene regelmessig. Et sunt kosthold og mosjon gir veldig mange fordeler både for egen og fremtidige generasjoners helse.

Et sunt kosthold er bra for deg og genene dine!

 

 

 

 

 

 

 

kilder:

http://ndla.no/nb/node/4699

http://www.forskning.no/artikler/2012/november/338597

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: