Mobbing – en forferdelig handling

Mobbing er et stort problem i dagens samfunn, og det finnes flere som må gå gjennom mobbing hver eneste dag. En definisjon på mobbing kan være når en eller flere personer utsetter en annen person for negative handlinger over lengre tid. Mobbing kan være mobbing med ord, fysisk mobbing eller utestengelse. Alle disse mobbemetodene kan også skje samtidig, da blir mobbingen mer alvorlig. Hvem mobber og hvorfor gjør de det? I denne artikkelen skal jeg prøve å finne noen svar på dette.

 Image

 

 

Mobbing skjer over alt – på skolen, på internettet, hjemme osv. I ganske mange tilfeller skjer mobbingen på internettet og på skolen. Mobberne er ofte godt likt av mange, mens ofrene er ofte svakere og har en dårligere selvtillit. Det kan være elever som mobber andre elever på skolen. Det kan være mange jenter mot en jente, hvor jentene ofte mobber psykisk med vonde ord, stygge blikk og utestengelse. Gutter mobber ofte både med vonde ord og fysisk. Uansett hvor mobbingen skjer og hvem som gjør det, er mobbing forferdelig.

 

Hvorfor begynner noen å mobbe? Det kan være flere grunner til at noen er mobbere. Noen av mobberne sliter kanskje hjemme og vil skjule deres svakhet og tristhet ved å mobbe andre. Selvtilliten deres kan være dårlig, men det kan være de skjuler den på for eksempel skolen ved at de mobber andre. Kanskje lærere og andre som oppdager mobbing burde fokusere på både offeret og mobberen. Kanskje de vil finne grunner for hvorfor han eller hun mobber, og kan da hjelpe mobberen også.

 

Hva kan man gjøre for å få bort mobbing? Den viktigste tingen er ikke hva man gjør, men at man gjør noe. Hvis man ikke gjør noe, symboliserer det at mobbing er greit. Det er også farlig å bortforklare mobbing. Hvis mobberen finner ut av dette, kan hun eller han tenke at mobbing er greit å drive med. Lærere og foreldre burde snakke med barna om mobbing, og prøve å få dem til å forstå hvordan det er å bli mobbet. De burde også snakke om hvordan man kan hjelpe mobberne til å slutte å mobbe.

 

Her i Norge har vi også et Olweus program som jobber i mot mobbing på skolen. Dette er det eneste antimobbe programmet i Norge som har dokumentert effekt. Noen av deres mål er at programmet skal:

 

–       Øke bevisstheten og kunnskapen om mobbeproblemer

–       Fjerne en del myter om mobbing og årsaker til mobbing

–       Få lærere og foreldre til aktivt å engasjere seg

–       Innføre noen enkle og klare regler mot mobbing

 • Vi skal ikke mobbe andre
 • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet
 • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene
 • Hvis vi vet om at noen blir mobbet, skal vi fortelle kontaktlærer (eller en annen lærer) og de hjemme

–       Å gi støtte til og effektiv beskyttelse av mobbeofferet.

 

Kilde: http://www.helse.uni.no/default.aspx?site=29

 

 Image

 

 

For å oppsummere vil jeg si at mobbing oppstår overalt, men uansett hvor det skjer eller hvem som gjør det, er mobbing forferdelig. Det finnes også flere grunner til hvorfor noen mobber, og kanskje man noen ganger burde finne grunner til hvorfor noen er mobbere. Jeg synes dette med at det ikke er hva man gjør, men at man gjør noe, er et veldig viktig poeng for å bli kvitt mobbing. Det er også viktig at skolene jobber effektivt med Olweus programmet for å minke mobbingen. 

 

Kilder:

http://www.elevsiden.no/atferd/1098242831

– http://www.helse.uni.no/default.aspx?site=29

 

Bilde kilder:

– http://sv.no/SV-der-du-bor/Akershus/Aurskog-Holand/Nyheter/Det-viktigste-arbeidet-mot-mobbing-skjer-i-lokalmiljoet

– http://jegelskerdeg.biz/wp-content/uploads/2012/06/1516756-11-1340635737190.jpg

Advertisements

One thought on “Mobbing – en forferdelig handling

 1. Irene says:

  stopp mobbingen
  53 680 gilla-markeringar · 658 pratar om detta
  stopp mobbingen

  Organisation
  Dette er en side der foreldregruppe retter fokuset mot mobbing i skolen. Gruppen administreres av Tore Sveum tlf 91560020kto: 21400347848org;996054357 no

  http://www.facebook.com/pages/stopp-mobbingen/58439304979?fref=pb

  Underskriftskampanje: Stopp mobbing og netthets
  .
  http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4276

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: