Ytringsfrihet

Ytringsfrihet inneholder en rett til å si, mene og uttrykke meningene sine uten å bli straffet for det. Denne friheten blir sett på som en grunnleggende menneskerett. Ytringsfrihet blir regnet som en viktig del av et rettssamfunn. Utvidingen av ytringsfrihet har skjedd sammen med det moderne demokratiet.

I Norge i dag er ytringsfrihet en selvfølge for de fleste. Retten til ytringsfrihet og meningsfrihet er sikret i Norges grunnlov. Denne friheten utvider seg stadig vekk og i dag er mye mer lovlig enn hva som var lovlig for kanskje 50 år siden. Noe av grunnen til dette er nok utviklingen av teknologien, som data, mobil og alt anna innen media. I Norge er det til en viss grad ikke straff for å for eksempel gjøre narr av andres religion eller å lage negative parodier av enkelt individer sine handlinger, utseende og personlighet. I andre land rundt om kring i verden, kan slike ting vi i Norge ikke tenker over, være veldig straffbart. Det finnes både ulemper og fordeler rundt det store temaet ytringsfrihet.

De positive sidene rundt ytringsfrihet er mange. Det at en har rett til å si og mene det en vil er på en måte grunnlaget for at demokratiet skal fungere. Det er da flest mennesker kommer fram med forskjellige innslag og meninger. Hadde en ikke hatt ytringsfrihet hadde det bare vert et fåtall som hadde turt å stå fram, og det hadde til slutt blitt et diktatur der bare en mening på hvordan samfunnet og landet skal fungere hadde vert ”rett”. Samfunnet får altså mange som våger å si noe for å forbedre samfunnet en lever i. At en har ytringsfrihet gir oss ansvar til å vurdere hva som passer inn i forskjellige sammenhenger, og det gjør oss til bedre personer og mennesker.

Ytringsfrihet i et samfunn gjør også at menneskene føler seg trygge. En slepper nemlig å gå rundt å tenke på at viss en sier noe eller gjør noe som ikke ledelsen liker så blir en straffet. Dette gir trygghet til menneskene.

Negative sider finnes det selvsagt også når en snakker om et så passet stort tema. Da kommer ordet misbruk sentralt frem. Det å bruke internett til å misbruke ytringsfriheten sin negativt anonymt. Da kan en skrive alt en vil uten å være identifisert. Etter 22.juli 2011 der anonyme diskusjoner på nett førte til noe helt forferdelig, er dette blitt gjord noe med. Nå må en, på flere nettsteder enn før, identifisere seg viss en skal skrive noe på nett. Dette gir økt nett-vett, og en må tenke mer over hva en skriver.

Innen dette med identifikasjon over nettet, finnes det ulemper. Det blir kanskje færre som vil diskutere på offentlige nettsteder når en må identifisere seg. Dette skulle jo ikke være et problem viss det en har å komme med er relevant, men den private informasjonen en legger ut på nett kan da bli misbrukt. Dette er jo litt dumt viss det er akkurat relevant informasjon som blir diskutert. Fordelen er jo at folk ikke bare kan skrive det de vil anonymt.

I Norge har vi alle muligheter åpne til å kunne legge ut det vi vil på nett. På nettsteder som facebook, twitter osv. kan vi gjøre akkurat det. Hundrevis av bilder blir lagt ut hver dag og viss en plutselig angrer på hva en har lagt ut vil det forbli på nettet selv om en sletter det. Dette kan gi en problemer senere i livet når en for eksempel skal søke jobb.

Konklusjonen min rundt dette temaet er at ytringsfrihet ikke alltid er av det gode. Men jeg mener at et samfunn uten ytringsfrihet vil fungere dårligere enn i et samfunn der en har friheten til å si og mene det en selv vil.

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Ytringsfrihet

http://snl.no/ytringsfrihet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: