Vi eier ikke jorden, vi låner den fra neste generasjon.

I Norge kaster hver person i gjennomsnitt hele 420 kg søppel i året, og dette tallet øker stadig. Det at vi kaster så mye søppel påvirker miljøet negativt, men heldigvis er tallene for kildesortering mer positive. I Norge blir vi stadig flinkere til å sortere søppelet vårt, og grunnen til dette er at kommunene legger opp til det. Se bare på Haugesund. Haugesund kommune har vært med på å opprette HIM (som står for Haugaland Interkommunale Miljøverk) sammen med Bokn, Etne, Tysvær og Vindafjord. HIM ble opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon og gjenvinning for eierkommunene, og måten de gjør dette på er veldig gjennomført og bra. HIM sender plast og papir til materialutvinning i Nord-Europa. Grunnen til at de sender det til utlandet i stedet for å bruke fabrikker i Norge, er fordi fabrikkene her dessverre ikke er like effektive, og det blir også billigere å gjøre dette i utlandet. Det våtorganiske avfallet, også kalt matavfall, kan brukes til mye forskjellig. F.eks. til kompost, biogass og fjernvarme. HIM komposterer matavfallet de samler inn lokalt, og selger det videre til bønder og hageinterreserte. Kompostering er nedbrytningsprosessen som organisk avfall går gjennom for å bli til ny jord. Restavfallet forbrenner HIM med energigjenvinning. Dette skjer i Sverige, fordi anleggene der er mer effektive enn de lokale anleggene. I Sverige utnytter de 94% av energien, men i Stavanger utnyttes bare 67%, og 69% i Bergen. Til og med når man regner ut hvor mye av energien som brukes til transport frem og tilbake fra Sverige, er Sverige fremdeles mer miljøvennlig. Det beste hadde selvfølgelig vært hvis vi hadde hatt like effektive kildesorteringsanlegg i nærheten av Haugesund som de har i Sverige. Vi får håpe det er noe vi kan se her i fremtiden!

sorteringsguide 12.jpg (540x250)

Grunnen til at gjenvinning er så viktig, er fordi det reduserer behovet for nye naturressurser samtidig som det utnytter de resursene vi allerede har. Gjenvinning skaper også energi som vi kan bruke til blant annet biogass til bil. Plast er laget av olje, og hvis vi gjenvinner 1 kg plast, sparer vi hele 2 kg olje. Dette er en spesielt god grunn til gjenvinning. Hvis alle i Norge hadde sortert 20 kg plast hver, hadde vi klart å redusere CO2-utslippene med hele 170-200 000 tonn. Det er mye, og hadde vært utrolig bra for miljøet! Å klage på at kildesortering er mye stress er bare dumt. Kildesortering innebærer bare å legge mat i en korg, papir i en, plast i en, og restavfall i en annen. Med andre ord er det veldig lett! Etter å ha kildesortert en stund blir det en vanesak, og det går helt av seg selv. Men dessverre har ikke alle muligheten til å kildesortere.

Karmøy kommune har nemlig ikke kildesortering, det sluttet de med i 2010. Grunnen til dette var fordi de mente det fungerte dårlig, og at det ble for dyrt. Dette vil de unge politikerne på Haugalandet gjøre noe med! I September i fjor startet AUF, unge Venstre, Natur og ungdom, og unge Høyre en kampanje for å få kildesortering tilbake til Karmøy. Siden 2003 har innbyggere hatt rett til å ta innbyggerinitiativ. Når minst to prosent, eller 300 innbyggere i kommunen stiller seg bak initiativet har kommunen plikt til å ta stilling til forslaget innen seks måneder. Ungdomspartiene fikk ikke vanskeligheter med å få 300 Karmøyboere til å skrive under forslaget deres om å bli en del av HIM, og starte skikkelig søppelsortering. Da ungdommene leverte underskriftene til Karmøys ordfører Aase Simonsen, ble de lovet at kommunen skulle ta forslaget alvorlig. Det blir spennende å se utviklingen videre i denne saken, for som ungdomspolitikerne sa: Vi eier ikke jorden, vi låner den fra neste generasjon.

4067655513

Kilder : http://www.karmoy.kommune.no/no/tema/bolig-og-eiendom/tekniske-tjenester/avfallshandtering/byggavfall-kildesortering
http://www.h-avis.no/nyheter/vil-sortere-sopla-1.7630389
http://www.him.as/Hjem.aspx
http://www.ivar.no/sorteringsguide/sorteringsguide-article3855-706.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: