Kvinnedagen, en kampdag!

Vi har mye å være stolte over når det kommer til likestilling i Norge. Det er ikke lenge siden hverdagen til de norske kvinnene så helt annerledes ut enn hva den gjør i dag. Før måtte damene være hjemme med barna, mens mennene fikk arbeide, og det er ikke mer enn 100 år siden kvinner fikk stemmerett. I 2013 ser hverdagen vår helt annerledes ut enn hva den gjorde for noen tiår siden. Det er en selvfølge at kvinner skal ha de samme rettighetene som mennene. Mange flere kvinner jobber, og de hjemmeværende ”husmødrene” ser vi sjeldnere.

Siv Jensen har sagt: ”I hele det forrige århundret har kvinner kjempet for like rettigheter, nærmest til det parodiske.” Jeg synes det er merkelig at noen kan si noe slikt. Vi skylder feministene fra 70-tallet en stor takk, for de har spilt en viktig rolle for at hverdagen vår ser ut slik den gjør i dag.

Selv om vi har mye å feire når det gjelder likestilling, må vi ikke glemme at 8.mars er en kampdag! Det er ingen tvil om at vi fremdeles har en vei å gå for full likestilling. I Norge har vi flere saker å jobbe med, vi må blant annet få flere kvinner til å jobbe fulltid. Ufrivillig deltid er et stort problem, som oftest rammer kvinnene. Vi må også jobbe for å få flere kvinner til å ta lederjobber. Kvinner tjener hele 15% mindre enn menn, et tall som har stått stille siden 1985, og menn har i gjennomsnitt dobbelt så stor formue som kvinnene. Hvorfor er det slik?

Unge kvinner opplever ofte seksuell trakassering og vold. Hele 12% forteller at de opplever seksuell trakassering en gang i måneden eller oftere. 27% av norske kvinner har blitt utsatt for vold i nåværende eller tidligere parforhold. Dette tallet må ned!

Den internasjonale kampen for likestilling må vi også ta. I andre land møter jentene ofte store utfordringer som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, og andre forferdelige opplevelser. Det er viktig at Norge har en rolle i å bekjempe dette.

Arbeiderpartiet og AUF mener likestilling ikke handler om å gjøre menn og kvinner like. Det handler om at alle har krav på respekt og like muligheter uavhengig av kjønn.

Jeg synes Anne-Kat. Hærland har sagt det bra: ”Likestilling handler ikke om at kvinner og menn skal bli like. Det er ikke noe mål å ta 200 kilo i benkepress og fylle vindusspyleveske selv. Selv liker jeg å gå med korte skjørt og høye hæler, og menn må gjerne kjøpe drinker til meg. Poenget er at alle har krav på respekt uavhengig av kjønn.”

Kammerater og venninner, kampen om likestilling er ikke over enda. Det er mange saker som blir glemt i det store bildet.

Høyresiden vil at vi skal gå tilbake i tid til 50-tallet. De vil gjøre det lettere å ansette deltid, noe som vil gjøre at flere kvinner opplever å måtte jobbe ufrivillig deltid. Høyresiden vil svekke abortloven, de mener likestillingsarbeid i offentlig regi bør avvikles. De vil også fjerne fedrekvoten, og gi mindre bistand til fattige land. Vi skulle trodd høyresiden var kommet lengre nå enn da de stemte mot stemmerett for kvinner for hundre år siden, men politikken deres sier dessverre noe annet.

Jeg er stolt over at mitt parti, Arbeiderpartiet, alltid har stått på den riktige siden i likestillingssakene. Samtidig må jeg si jeg synene det er skuffende at programkomitéen i Arbeiderpartiet tar et skritt tilbake når de ikke ønsker likestilt verneplikt i forsvaret. Det skal vi AUFere gjøre noe med på landsmøte i april.

Hos meg ligger ikke champagnen på kjøling for å feire 8.mars i morgen. Vi AUFere skal brette opp ermene, for kvinnedagen er en kampdag! Vi skal delta på arrangementer landet over. Likestillingskampen er ikke over før vi har nådd målet vårt: at alle skal ha respekt og like muligheter uavhengig av kjønn. Ikke bare i Norge, men i hele verden.

Sofie Løvland, AUF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: