ENGELSK – spredd over hele verden

 

Engelsk er et språk som snakkes av mer enn en billion mennesker, inndelt i aksenter. Engelsk har blitt det mest snakte språket i hele verden, men hvorfor og hvordan?

Image 

Mer en 402 millioner mennesker har engelsk som deres første språk, mens mellom 350 og 1000 millioner har engelsk som deres andre språk. Engelsk er et veldig internasjonalt språk, og derfor har det utviklet seg til å få mange ulike aksenter. Aksenten til menneskers språk er avhengig av hvor de bor eller hvor de har vokst opp. Fordi engelsk er et internasjonalt språk har mange skoler over hele verden engelsk som et eget fag på skolen, dette gjør at enda flere lærer engelsk.

For å finne ut hvor engelsk har sitt opphav må vi gå tilbake til 400-tallet (eller kanskje til og med enda tidligere), til en plass kalt Angeln. Angelerne emigrerte til en øy kalt Britannia og tok over landet som i dag er kalt England. Navnet England kommer fra Angelerne og som vi kan høre er Angeln og England er veldig like.

 

Engelsk er en kombinasjon av mange andre språk. Angelerne lånte ord fra sine egne språk Latin, germansk, fransk, gresk og fra andre ukjente språk.

 

Engelsk er i dag blitt et viktig språk for mange land. I mange land er engelsk et dominerende språk, men har ikke en offisiell status. I Australia er engelsk det mest brukte språket av befolkningen, men likevel har ikke Australia noe offisielt språk. Situasjonen er den samme i England og i USA. Likevel er det flere stater i USA som har vedtatt Engelsk som sitt offisielle språk. Engelsk er et dominerende språk i New Zealand og er for eksempel et offisielt språk i Canada (sammen med fransk), i India (sammen med Hindi og andre språk) i Irland (sammen med irsk) og på Filippinene (sammen med Tagalog).

 

 Image

Av alle som snakker engelsk ser man at 67,2% snakker amerikanskengelsk, 16,9% snakkes britiskengelsk, 5,8% snakkes kanadiskengelsk, 4,5% snakker australskengelsk og 5,6% snakker andre engelskaksenter.

 

Men hvordan ble engelsk et internasjonalt verdensspråk? Det begynte med noe som het det britiske imperiet. Det britiske imperiet var en av de mest dominerende globale makter, og de kontrollerte nesten 35% av verdens totale landarealet. De startet kolonier i Australia, USA, Canada og også i andre land. Med en så stor innflytelse i hele verden spredte den britiske kulturen, poltikken og språket seg ut i hele verden. Dette kan være med på å forklare hvorfor engelsk har blitt et internasjonalt verdensspråk.

Mange vil si engelsk er veldig viktig, fordi vi trenger engelsk veldig ofte i hverdagen og til å kommunisere med andre mennesker med forskjellige språk enn oss selv. Vi trenger engelsk når vi skal reise. Til og med i utdanningen vår trenger vi engelsk. Musikkartister skriver også ofte tekstene sine på engelsk, på den måten når artisten ut til et større publikum. Det er kanskje lettere å skaffe seg jobb om man behersker engelsk. Med engelsk kan vi også få en utdannelse utenfor vårt eget land.

 

Uten et internasjonalt språk som engelsk ville vi ikke forstått mennesker med andre språk. Da ville vi ikke ha forstått nyheter fra andre land, fordi vi bruker engelsk til å spre nyheter rundt til hele verden.

I Norge lærer vi engelsk fra første klasse. Det er nok mange som setter pris på dette, og har god nytte av engelsken. Vi ville for eksempel kanskje ikke ha reist like mye om man ikke hadde kunnet beherske engelsk. Og så lenge vi fortsetter med å reise vil vi til og med lære mer engelsk. På denne måten kan vi si at verden blir mindre. 

 

Kilder

wikipedia (12.02.13):

http://en.wikipedia.org/wiki/English_language

http://no.wikipedia.org/wiki/Engelsk

http://no.wikipedia.org/wiki/Anglerne 

http://no.wikipedia.org/wiki/Imperialisme

http://no.wikipedia.org/wiki/Det_britiske_imperiet

Youtube (12.02.13):

Snl (12.02.13):

http://snl.no/The_Most_Excellent_Order_of_the_British_Empire
 

Bilder: 

– http://www.ehow.com/how_7741588_learn-speak-english-mexico.html

 http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:English_dialects1997_modified.svg

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: