Heldagsskolen

På AUF sitt landsmøte i 2012 gikk AUF inn for at de ønsker heldagsskole i Norge.

Heldagsskolen har av mange blitt oppfattet som kun en leksefri skole, men den består av mer enn bare det. Allikevel vil jeg begynne med å forklare grunnen til at de ønsker å fjerne leksene.

Grunnen til at AUF ønsker å fjerne lekser er fordi lekser er med på å reprodusere sosiale forskjeller. Hvis du er barn av to nylig innvandrede foreldre, stiller du mye svakere enn hvis mor og far er norske ingeniører med tanke på hvilken hjelp du kan få til leksene dine hjemme.
Dette problemet gjelder ikke bare innvandrere. Selv har jeg flere ganger opplevd å ikke få til matteleksene mine og har da ikke fått hjelp pga. at foreldrene mine ikke har de beste mattekunnskapene.

For at slike situasjoner som dette ikke skal oppstå ønsker AUF at skolearbeidet skal gjøres i ordinær skoletid. Da vil man få mulighet til å jobbe selvstendig med oppgaveløsing og utvikle gode studieteknikker samtidig som alle elever vil få mulighet til hjelp av kvalifisert personell.

20130324-010_47991_4799193a
Bilde: ta.no

Men som sagt, heldagsskolen er så mye mer. AUF ønsker å slå sammen skole og SFO slik at vi får en litt lengre skoledag, men det vil ikke bety mye mer tid på skolebenken. I den helhetlige skoledagen skal vi ha litt flere skoletimer, slik at vi gjør skolearbeidet på skolen og derfor har fri når vi kommer hjem. Skoletimene skal brukes til god undervisning, bra læring, og mye kunnskap.

Den helhetlige skoledagen skal også inneholde et måltid, en time fysisk aktivitet, og et samarbeid med kulturskolene.
Grunnen til at AUF ønsker et måltid hver dag på skolen er fordi du lærer bedre med mat i magen, og fordi skolen er et godt sted å etablere gode kostvaner og sikre sunne måltider for elevene.
AUF ønsker også å ha en time fysisk aktivitet hver dag på skolen, helt uten karakterer. Denne timen skal elevene få spille fotball, danse, ta en joggetur, spille volleyball, hoppe tau, rett og slett være i fysisk aktivitet i en time. Det er viktig fordi forskning viser at barn lærer bedre hvis de har vært i fysisk aktivitet, og for å etablere gode treningsvaner for elevene igjennom skolen. Bra for folkehelsa!
Så kommer vi til kulturskolen. AUF ønsker at skolene skal samarbeide med kulturskolene, slik at elevene kan få lære å spille et instrument, lære å male, eller spille teater som en del av skolen. På denne måten vil kulturskoletilbudet bli tilgjengelig for alle, og det vil kunne bidra til økt mangfold og inkludering i skolen.

Under sist borgerlig regjering, fra 2001-2005, gikk resultatene i norsk skole nedover. Under den rødgrønne regjeringen har resultatene i norsk skole gått en vei: oppover! Ja til kunnskap, ja til enda bedre resultater i norsk skole, ja til ny rødgrønn regjering!

Nesheim skole
Bilde: arendal.kommune.no

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: