To selvdrap på tre dager

Den siste uken har to personer i Oslo fengsel tatt sitt eget liv. Det var natt til onsdag at den første personen tok livet sitt, mens den andre tok livet sitt natt til lørdag. Begge to var innsatt ved avdeling B, som er en egen avdeling for varetektsfanger. Leder Stig Meisler Storvik opplyser om at de to fangene ikke satt inne samtidig.

 

– Det er to varetektsinnsatte som har tatt livet sitt. Det er ingen forbindelse mellom de to hendelsene. Begge hadde sittet kort tid i varetekt, sier leder Stig Meisler Storvik i Oslo fengsel.

Oslo fengsel

 

 

 

 

 

 

 

 

At det har skjedd to selvdrap den siste uken vekker stor oppsikt, på grunn av det korte tidsrommet mellom dem. Før den siste ukens selvdrap hadde to fanger tatt livet sitt i fengselet i løpet av de siste fem årene; en i 2008 og en i 2011.

 

– I begge sakene igangsatte vi våre rutiner ved slike hendelser. I begge tilfellene ble også kriminalteknikere tilkalt som sikret spor, sier Storvik.

 

Mannen som valgte å ende sitt liv natt til lørdag, var siktet for vold, og ble varetektsfengslet i 4 uker ved Oslo tingrett, onsdag. Før dette hadde han vært innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg.

 

I kjennelsen fra Oslo tingrett heter det følgende om mannens helsetilstand:

«Retten mener at varetektsfengsling for fire uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep sett på bakgrunn av sakens alvorlige karakter. Retten har vurdert siktedes helsemessige problemer. Retten legger til grunn at han vil få nødvendig helsetilsyn og eventuell hjelp i fengselet.»

 

kilder:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10115914

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtHjyFDVIoywPOD0Xx2wPXhuvQmtU8eSWXV9BAm-SbD6H8IxQjHg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: